• +47 62 36 63 46
 • firmapost@el-med.no
 • Velkommen til Elektromedisinsk service

  Personvernerklæring

  Hvem vi er

  ELEKTROMEDESINSK SERVICE AS, orgnr 983 542 840
  Vår adresse er: Postboks 309, 2381 Brumunddal, Narudvegen 19, 2386 Brumunddal
  Vårt tlfnr: +47 62 36 63 46
  Vår epostadresse:  firmapost@el-med.no
  Vår nettstedsadresse er:  https://el-med.no

  Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av ELEKTROMEDESINSK SERVICE AS el-med.no.

  ELEKTROMEDESINSK SERVICE AS, juridisk eier av nettsiden, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

  Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å fylle ut skjema, motta nyhetsbrev og benytte delingstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

  Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på 
  firmapost@el-med.no

  Når og hvordan vi samler inn personopplysninger

  ELEKTROMEDESINSK SERVICE AS samler ikke inn personopplysninger med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post eller kontaktskjema. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

  Kontaktskjemaer/Serviceregistreringskjema

  Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Disse skjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

  Hva brukes personopplysningene til?

  Vi trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og kartlegge dine behov for et mulig fremtidig kundeforhold. Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

  Hvem som har tilgang på dataene

  Det er kun vi i ELEKTROMEDESINSK SERVICE AS og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

  Hvor lenge lagrer vi data?

  Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

  Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

  Detaljer om tredjeparts leverandørerher

  Følgende tredjeparts leverandører kan også innhente og lagre informasjon på el-med.no

  Kontakt via e-post, telefon og sms

  Som kunde kan det hende at dialogen med oss foregår på e-post telefon og sms. Dette kan gjelder generelle ting rundt ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være bekreftelse av varer eller tjenester du har eller skal bestille. Din kontaktinformasjon og tekstlig korrespondanse lagres i disse tilfellene.

  Din rett til innsyn, retting og sletting

  Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på firmapost@el-med.no

  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.